Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

ФОРМА дооел e семејна фирма, основана 1991 година, која по повеќе од дваесет и пет  годишно постоење се етаблира како лидер во областа на индустриско кодирање маркирање и контрола на Македонскиот Пазар. Со својата партнерска мрежа на светски познати компании: Videojet Technologies, Carl-Valentin, Korthofah, SIC MarkingPrisma Industriale и Reiner, нуди широк дијапазон на решенија за кодирање, маркирање и контрола во индустријата и тоа:
 
Videojet Technologies - САД е најголем светски производител на уреди за безконтактно маркирање на производи, и е дел од портфлиото на групацијата Danaher (www.danaher.com), која е Fortune 500 компанија.
Valentin Carl - Германија е производител на термал-трансфер принтери за етикети и системи за етикетирање.
SIC Marking - Франција е водечки светски производител на уреди за маркирање по пат на директно гравирање во материјалот со ударна игла.
Prisma Industriale - е водечки италијански производител на метал детектори за контрола на производство и имплементација на НАССР системот.
Reiner – Германија е единствен светски производител на рачни инк-џет уреди за мануелно обележување на производи.