Термал инк-џет принтери со висока резолуција

Термал-инк џет технологијата овозможува штампање со висока резолуција до 600dpi при многу големи брзини по продукти кои имаат порозна и непорозна површина. Посебно се погодни за штампање на 2D/Datamatrix и сите други видови на баркодови и променливи информации во фармацијата и тутунската индустрија.

Нудиме повеќе модели од реномираната германска компанија Wolke и нивниот избор зависи од конкретната апликација.

Wolke m600 Basic/ Wolke m600 Advanced / Wolke m600 Touch / Wolke m600 OEM

Брошури:
TIJ m600 touch Spec Sheet English v1.0
TIJ m600 basic Spec Sheet English v1.0
TIJ m600 advanced Spec Sheet English v1.0
Brochure m600 oem