Принтери за примарни пакувања (мали карактери)

VIDEOJET 1220


Entry-level принтер со атрактивна цена за мали производни погони

 • Куќиште од инокс со IP54.
 • Број на редови: 3.
 • Број на мемориски локации: неограничено со USB конекција.
 • Ethernet поврзување
 • Кирилична подршка.
 • Брзина на линија до 162м/мин.
 • Позитивен притисок во главата за испушување

VIDEOJET 1520/1550/1560


Mid-level принтер за производни погони кои работат во две смени

 • Куќиште од инокс со IP55 (опционо IP65).
 • Физичка тастатура или опција Touch Screen со Code Assurance (1550)
 • Опција за прв превентивен сервис на пет години (1560).
 • Број на редови: 5 со можност за штампање на лого и бар код.
 • Број на мемориски локации: неограничено со USB конекција.
 • Кирилична подршка
 • Enternet поврзување.
 • Брзина на линија до 278 м/мин.
 • Позитивен притисок во главата за испишување. (Clean Flow system)

VIDEOJET 1620/1650/UHS/HR


Принтери од највисока класа за производни погони кои работат 24 часа/ 365 дена во годината.

 • Куќиште од инокс со IP65.
 • Физичка тастатура или опција Touch Screen со Code Assurance (1650)
 • UHS (Ultra High Speed) и ХР (High Resolution) опција,
 • Опција за прв превентивен сервис на пет години (1650).
 • Најквалитетен инокс 312 за индустриска употреба.
 • Број на редови: 5 со можност за штампање на лого и бар код.
 • Број на мемориски локации: неограничено со USB конекција.
 • Кирилична подршка.
 • Ethernet поврзување.
 • Брзина на линија до 508 м/мин.
 • Позитивен притисок во главата за испишување.
 • Патентиран систем за елеминирање на прашина од мастилото на отворот на главата за испушување (Clean Flow system)
 • Систем за кондензација на разредувачот, со најниска потрошувачка во својата класа.

VIDEOJET 1610DH


Принтери од највисока класа за производни погони кои работат 24 часа/ 365 дена во годината со две глави за испишување.

 • Две глави за испишување за независна работа на две локации на една производна линија.
 • Куќиште од инокс со IP65.
 • Најквалитетен инокс 312 за индустриска употреба.
 • Број на редови: 5 со можност за штампање на лого и бар код.
 • Број на мемориски локации: неограничено со USB конекција.
 • Кирилична подршка.
 • Ethernet поврзување.
 • Брзина на линија до 293 м/мин.
 • Позитивен притисок во главата за испишување.
 • Патентиран систем за елеминирање на прашина од мастилото на отворот на главата за испушување.
 • Систем за кондензација на разредувачот, со најниска потрошувачка во својата класа.

VIDEOJET 1710


Принтер за штампање со високо контрасно пигментно мастило на темни површини за индустрии со непрекинато производство.

Иновативниот систем за менаџирање на пигментирано мастоло придонесува максимално време на експлотација со минимално одржување и испишување на совршено контрастни кодови врз темни површини. Посебно погоден за индустрија за кабли, цевки, црева, градежни материјали и сл.

 • Куќиште од инокс со IP55 (IP65 опционо)
 • Најквалитетен инокс 312 за индустриска употреба
 • Број на редови: 5 со можност за штампање на лого и бар код
 • Број на мемориски локации: неограничено со USB конекција
 • Кирилична подршка
 • Ethernet поврзување
 • Брзина на линија до 271м/мин
 • Позитивен притисок во главата за испишување

Брошури:
1000 Line Brochure
1000 Line Print Guide Imperial