forma.com.mk - Новости
  •  
  •  
  •  
  •  

ФОРМА дооел e семејна фирма, основана 1991 година, која по дваесет и две годишно постоење се етаблира како лидер во областа на индустриско кодирање маркирање и контрола на Македонскиот Пазар. Со својата партнерска мрежа на светски познати компании: Videojet Technologies International, Willett International, Carl-Valentin Gmbg, Korthofah, SIC Marking и Prisma Industriale, нуди широк дијапазон на решенија за кодирање, маркирање и контрола во индустријата и тоа:
 
Videojet Technologies - САД со својата сестринска компанија Willett International и Marsh е најголем светски производител на уреди за безконтактно маркирање на производи.
Valentin Carl - Германија е производител на термал-трансфер принтери за етикети и системи за етикетирање.
SIC Marking - Франција е водечки светски производител на уреди за маркирање по пат на директно гравирање во материјалот со ударна игла.
Prisma Industriale - е водечки италијански производител на метал детектори за контрола на производство и имплементација на НАССР системот.
Reiner – Германија е единствен светски производител на рачни инк-џет уреди за мануелно обележување на производи.